Sexuellt våld

Sexuellt våld

Sexuellt våld är när det känns eller uppfattas som sexuellt kränkande eller om du deltar i en handling mot din vilja. Det kan t.ex. vara en ovälkommen sexuell kommentar, att någon skickar en nakenbild till dig, att någon onanerar framför dig eller tvingar dig att titta på porrfilm, sprider sexuella bilder på internet, tafsar på dig eller tvingar dig att se eller utföra sexuella handlingar mot din vilja (våldtäkt). Våldtäkt är den grövsta och allvarligaste formen av sexuellt våld.

Sexuellt våld kan ge allvarliga konsekvenser på lång sikt hos den som blivit utsatt. Det kan vara självskadebeteende, ångest, ätstörningar, missbruk och hjärt- och kärlsjukdomar. Ju närmare relation man har med den som utsatt en, desto större konsekvenser får det för hälsan. Många som söker stöd har känslor av skuld och skam och beskriver ofta det sexuella våldet som det som är svårast att prata om. Vi på kvinnojouren Ulricehamn är vana att lyssna och stötta, vi tror på dig och finns här för dig.