Psykiskt våld

Psykiskt våld

Psykiskt våld är den vanligaste av våldstyperna och kallas också för psykisk misshandel. Det psykiska våldet är ofta den våldsyttring som visar sig tidigast i relationen.

Psykiskt våld är bland annat verbala kränkningar i form av hån och nedvärderande omdömen, manipulation eller s.k. gaslighting där den utsatta tvingas tänka över sina egna tankar och upplevelser, isolering, skuldbeläggning, direkta och indirekta hot, utpressning samt utnyttjande av barnen eller husdjuren för att få kontroll över sin partner.

Det psykiska våldet sker många gånger systematiskt och handlar ofta om att partnern vill ha makt och kontroll över kvinnan. Partnern har ofta två sidor; han kan varaomhändertagande, kärleksfull och lyhörd för att i nästa sekund bli svartsjuk, kontrollerande och elak. Detta beteende gör att kvinnan får svårt att slappna av och går som på nålar hela tiden. Kvinnan anpassar sin livsstil och val utefter hans humör och för att undvika att göra honom arg, detta är även en form av latent våld. Läs mer om latent våld här.

Det är inte ovanligt att omgivningen tycker att partnern är omhändertagande och att relationen verkar vara kärleksfull. Familj och vänner kan tycka väldigt bra om partnern vilket får kvinnan att ifrågasätta sina egna tankar och sin intuition. Som i sin tur är ett sätt att skuldbelägga dig.

Psykiskt våld är komplext och det kan ta lång tid att förstå vad som händer. Det psykiska våldet orsaker en enorm stress och oförutsägbarhet i relationen och lämnar även de djupaste känslomässiga ärren.