Materiellt våld

Materiellt våld

Våld i nära relation är mer än bara slag och elaka ord. Om din partner gör sönder, kastar, skär sönder och slår saker kallas det för materiellt våld. Syftet med detta är att skrämma och kontrollera sin partner. Det kan vara att din partner klipper sönder dina kläder, kastar din egendom i golvet så den går sönder, sparkar sönder dörrar, slår sönder saker och kastar saker i närheten av dig för att skrämma dig. Oftast riktar sig det materiella våldet mot sådant som du värdesätter eller behöver.
Den här typen, liksom allt våld, är skrämmande och det innebär ett dolt eller uttalat hot om att nästa gång kan det vara du som blir sparkad eller slagen. Materiellt våld kan också utövas under en bodelning, vilket pressar den utsatta att ge upp materiella ting för att få lugn.