Latent våld

Latent våld

Det latenta våldet är det våld som lurar i skuggorna och som aldrig är synligt för utomstående. Det som hotar om kommande våld eller det som påminner om tidigare händelser av fysiskt och sexuellt våld. Det som visar sig i kroppsspråket hos förövaren, i blicken eller underförstådda meningar. Det som gör att du som kvinna anpassar dig och tassar på tå av rädsla för vad som kan hända härnäst.

Det latenta våldet kan grunda sig på en enstaka handling av fysiskt våld, långt bak i tiden, som sätter en sådan skräck i den utsatte att handlingen blev den enda som behövdes för att etablera maktordningen.