Fysiskt våld

Fysiskt våld

Fysiskt våld är det många osökt tänker på när begreppet våld nämns. Fysiskt våld är varje oönskad beröring av fysisk handling som skadar och orsakar fysisk smärta. Med fysiskt våld avses dels mindre grova handlingar så som knuffar, nypningar, rivningar och att dra någon i håret, dels grövre våld i form av slag, sparkar, stryptag, kvävningar och att hålla fast. Fysiskt våld kan också vara att man låser in sin partner eller binder fast sin partner samt använder tillhyggen för att orsaka smärta och skada. Kvinnor som utsätts för det ”mindre” grova våldet ser ofta inte sig själva som våldsutsatta och verkar vara lättare att förminska och bortförklara. Detta är dock en del av normaliseringsprocessen som du kan läsa mer om här.

Partnern kan utöva det fysiska våldet på kroppsdelar där skador eller blåmärken inte syns av omgivningen. Våldet behöver emellertid inte orsaka skador eller blåmärken för att det ska räknas som fysiskt våld. Även vanvård kan räknas till fysiskt våld. Fysiskt våld förekommer ofta i kombination med annat våld.