Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld innebär att skaffa sig ett ekonomiskt övertag som medel att förtrycka sin partner. Det kan handla om att hantar lån, abonnemang och avbetalningar i kvinnans namn eller villkorar pengar. Det kan även betyda att han har full tillgång till alla konton och koder, hindrar henne från att skaffa eller behålla ett arbete.

Ekonomiskt våld kan också innebära att han fråntar henne rätten att ifrågasätta köp, undanhåller nödvändigheter, kräver något i utbyte mot pengar, ger henne pengar när hon varit ”snäll och foglig” och håller inne med ransonen när hon ”inte skött sig”.

Konsekvenserna av det ekonomiska våldet gör att kvinnan kan få betalningsanmärkningar och bli skuldsatt vilket gör det svårt att skaffa sig bostad, ingå egna avtal och ta lån etcetera, när hon väljer att lämna våldet. Det hela syftar till att göra kvinnan osäker, underlägsen, beroende och kuvad.

Materiellt våld kan vara en form av ekonomiskt våld även om det inte per automatik är detsamma. Läs mer om materiellt våld här.