Digitalt våld

Digitalt våld

Digitalt våld innebär att man blir övervakad, trakasserad, kontrollerad eller hotad över nätet, telefonen eller olika sociala plattformar. Det kan innebära att mannen skickar hotfulla mejl eller sms till kvinnan eller sprider rykten om henne på sociala medier. Det kan börja med att din partner hela tiden vill veta vart du befinner dig och vill att du delar med dig av din position eller skickar en bild på vart du är. Till en början kan detta ta sig uttryck som omtänksamhet och kanske till och med gullig svartsjuka, men det växer snabbt till att bli otroligt begränsande.

Spridning av privata bilder och filmer, spridning av s.k.hämndporr eller att kapa kvinnans konton på sociala medier är också en typ av digitalt våld. Vidare kan digitalt våld innebära att mannen tvingar kvinnan att dela med sig av sina lösenord till olika konton och sociala medier eller att han utövar kontroll över var hon befinner sig genom olika applikationer och geografisk positionering.

Digitalt våld samspelar nästan alltid med fysiskt och psykiskt våld, läs mer om fysiskt våld här och psykiskt våld här.

Digitalt våld kan fortsätta ske även efter att en relation tagit slut.