Olika typer av våld

Mäns våld mot kvinnor är den yttersta konsekvensen av patriarkatet (Roks definition). Män som utsätter kvinnor för våld och våld i nära relationer är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem. Det förekommer i alla åldrar, samhällsklasser, bostadsområden och yrkesgrupper.

Våldet kan delas in i flera olika underkategorier:

▪ Fysiskt
▪ Psykiskt
▪ Sexuellt
▪ Materiellt
▪ Latent
▪ Ekonomiskt
▪ Hedersrelaterat
▪ Våld mot äldre
▪ Digitalt