Vad är våld?

vad är våld?

Vad är våld

Om våldsutövaren är en nuvarande eller tidigare partner, en förälder, ett barn eller nära släkting så talar man om våld i nära relationer.

Våld mot kvinnor innefattar varje handling riktad mot kvinnor eller tjejer på grund av deras kön som resulterar i psykisk, fysisk, sexuell, ekonomisk eller materiell skada eller lidande – vare sig det sker i det privata eller offentliga rummet.

I begreppet ingår hot om sådana handlingar, tvång eller trakasserier och handlingar som gör att kvinnan eller tjejen agerar mot sin vilja eller att hon avstår från att göra det hon vill.

Olika typer av våld

Råd till dig som våldsutsatt

Våldsprocessen