Styrelse

Styrelse

Kvinnojouren Ulricehamn utgörs av och drivs av ideella medlemmar. Kvinnojourens Ulricehamns styrelse är ideell och har det juridiska och ekonomiska ansvaret för föreningens verksamhet. Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare, ledamöter och suppleant och nås på mejl styrelsen@kvinnojourenulricehamn.se