Nyheter

Vill du hjälpa till?

Vi behöver bli fler frivilliga krafter. Har du tid att engagera dig?
Vår verksamhet bedrivs helt ideellt och vi är beroende av kvinnor som stöttar oss i arbetet för ett jämställt samhälle fritt från våld. Vill du hjälpa till att stötta våldsutsatta kvinnor kan du genom oss utbilda dig till jourkvinna. Som jourkvinna svarar du i telefon och chatt samt stöttar tjejer och kvinnor genom att vara en medmänniska. Du kan vid behov följa med som stöd till olika myndigheter och hjälpa till med att fylla i viktiga papper.
Det finns även många andra saker du kan bidra med. Du kanske vill hjälpa till att dela ut informationsblad och visitkort. Du kanske vill hjälpa oss att sprida ordet genom debattartiklar, föreläsningar och bilda opinion. Du kan stå på marknader, mässor och liknande eller vara med och hålla i en föreläsning eller utbildning. Är du duktig på marknadsföring så kan du hjälpa till med det. Som aktiv medlem väljer du själv ditt engagemang utefter tillgänglighet och kunskap.
Vid frågor ideellt arbete mejla info@kvinnojourenulricehamn.se