Bli volontär

Volontär

Vår verksamhet bedrivs helt ideellt och vi är beroende av kvinnor som stöttar oss i arbetet för ett jämställt samhälle fritt från våld. Genom att bli medlem väljer du själv om du vill vara en passiv eller en aktiv medlem.

Som aktiv medlem väljer du själv ditt engagemang utefter tillgänglighet och kunskap. Du kanske vill hjälpa till att dela ut informationsblad och visitkort. Du kanske vill hjälpa oss att sprida ordet genom debattartiklar, föreläsningar och bilda opinion.

Vill du hjälpa till att stötta våldsutsatta kvinnor kan du genom oss utbilda dig till jourkvinna. Som jourkvinna svarar du i telefon och chatt samt stöttar tjejer och kvinnor genom att vara en medmänniska. Du kan vid behov följa med som stöd till olika myndigheter och hjälpa till med att fylla i viktiga papper.

Vid frågor rörande medlemskap och ideellt arbete mejla info@kvinnojourenulricehamn.se