Vill du hjälpa till?

Vi behöver bli fler frivilliga krafter. Har du tid att engagera dig?
Vår verksamhet bedrivs helt ideellt och vi är beroende av kvinnor som stöttar oss i arbetet för ett jämställt samhälle fritt från våld. Vill du hjälpa till att stötta våldsutsatta kvinnor kan du genom oss utbilda dig till jourkvinna. Som jourkvinna svarar du i telefon och chatt samt stöttar tjejer och kvinnor genom att vara en medmänniska. Du kan vid behov följa med som stöd till olika myndigheter och hjälpa till med att fylla i viktiga papper.
Det finns även många andra saker du kan bidra med. Du kanske vill hjälpa till att dela ut informationsblad och visitkort. Du kanske vill hjälpa oss att sprida ordet genom debattartiklar, föreläsningar och bilda opinion. Du kan stå på marknader, mässor och liknande eller vara med och hålla i en föreläsning eller utbildning. Är du duktig på marknadsföring så kan du hjälpa till med det. Som aktiv medlem väljer du själv ditt engagemang utefter tillgänglighet och kunskap.
Vid frågor ideellt arbete mejla info@kvinnojourenulricehamn.se

Det börjar med kärlek

Vad är våld? Konsekvenser av våld? Vilka varningssignaler finns det? Kvinnojouren Ulricehamn föreläser den 8 mars under internationella kvinnodagen, kl 13:00, om mäns våld mot kvinnor och om sitt arbete som jour. Information till dig som är utsatt, anhörig eller på annat sätt berörd. Ingen föranmälan, föreläsningen är öppen för alla och du hittar länk till föreläsningen här:
.
.

Studiecirkel 2022

Den 20 januari 2022 startar vår efterlängtade studiecirkel. Vi välkomnar alla kvinnor som vill lära sig mer om mäns våld mot kvinnor eller om ni är intresserade av att jobba ideellt hos oss på kvinnojouren. Studiecirkeln omfattar sex st föreläsningar. Anmälan och frågor ställs till info@kvinnojourenulricehamn.se.

Datum:

20/1 – normaliseringsprocessen
27/1 – vad är våld?
3/2 – vad är våld? (forts)
10/2 – härskartekniker och myter
24/2 – juridiska frågor
3/3 – jourkunskap

VÄLKOMNA!

Kvinnojouren Ulricehamn i Ulricehamns Tidning

Idag uppmärksammades kvinnojouren i den lokala tidningen inför det officiella öppnandet av jouren. Kvinnojourens ordförande Julia Olsson, tillsammans med styrelseledamot Mathilda Frilander och jourkvinnan Nataly Moreno intervjuades om det gångna årets arbete med att starta upp jouren och om vår tanke om framtiden. Läs hela artikeln här.


Styrelseledamoten Mathilda Frilander, ordförande Julia Olsson och jourkvinnan Nataly Moreno.
Foto: Pernilla Rudenwall, UT.

Vi öppnar upp!

Efter ett år av planering är vi äntligen här. På torsdag den 1 juli öppnar Kvinnojouren Ulricehamn sin jourtelefon och chatt för första gången. Mellan kl. 17:00 – 21:00 finns vi tillgängliga för samtal, råd och stöd. Framöver kommer vi ha öppet jourtelefonen varje måndag och torsdag mellan kl. 17:00 – 21:00. Du når oss även genom att mejla info@kvinnojourenulricehamn.se. Vi svarar så fort vi kan.

Juridiska frågor? Nu på torsdag, 1 juli, bemannas jourtelefonen av  biträdande jurist Mathilda Frilander från Anno Advokater i Jönköping. Har du som kvinna frågor av juridisk karaktär så ska du passa på att ringa på torsdag då Mathilda ger gratis juridisk rådgivning.